287 Views

Revizyon Burun Estetiği (Rinoplasti)

Revizyon Rinoplasti olarak anılan Burun Estetiği düzeltme ameliyatı, önceden yapılan ameliyatın istenilmeyen sonuçlarının giderilmesi için yapılan ameliyat türüdür. Ameliyatın tanımlama türünde de bazı karışıklıklar vardır. Örneğin bir önceki ameliyatı yapan cerrahın ameliyat sonrası meydana gelen olumsuzlukları düzeltmesine Revizyon Rinoplasti denilirken, başka bir cerrahın gerçekleştirmiş olduğu ameliyatın düzeltilmesine ise Sekonder Rinoplasti denilmektedir. Fakat genel olarak ameliyatı kim yaparsa yapsın, ilk ameliyattan sonra yapılan Burun Estetiği düzeltme ameliyatına Revizyon Rinoplasti denir.

Tüm ameliyat türlerinde olduğu gibi Rinoplasti ameliyatlarında da her hasta için olumlu sonuç alınması bazen mümkün olmamaktadır. Asimetrisi doğru ayarlanmamış, düşük burun ucu, sarkmaların olduğu ya da kısalma gibi görünümler olabilmektedir. Özellikle burun deliklerinde asitmetri ve genişlik gibi durumlar meydana gelir. Burun duvarlarında çökmeler ve bu çökme sonucu nefes alamama gibi sorunlar olabilir. Ayrıca deviasyonun devam etmesi, burun içi ve dışında istenmeyen doku gelişimi gibi doku problemleri meydana gelebilir.

İlk yapılan Burun estetiği ameliyatında oluşan komplikasyonlar revizyon rinoplastinin gerekçelerini meydana getirir. Genel çalışmalarda rinoplasti ameliyatlarından sonra hastaların %15’e yakını Revizyon Rinoplasti ameliyatına ihtiyaç duymaktadır. Bu gereklilik hastanın anatomik yapısına veya cerrahın istenilen sonuca yakın bir işlem gerçekleştirememesinden kaynaklanır. İkinci kez gerçekleştirilecek estetik işleminde ufak düzeltmelerle sorun çözülebilirken çoğu zaman detaylı bir cerrahi de gerektirebilir.

 

Hastaya Revizyon Rinoplasti ameliyatı ihtiyacı doğması aynı zamanda psikolojik olarak da kendini gösterir. Bu süreçte günlük yaşamında özgüven kaybına ve tekrar bir başarısızlık yaşaması gibi korkuları da beraberinde getirir.

Rinoplasti ameliyatlarında başarısızlığın en büyük temeli ameliyat sırasında yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden işlemi gerçekleştirecek cerrahın hasta deneyimi oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bugüne kadar yapmış olduğu ameliyat sayısı ve hangi ameliyatlarda başarı ve hasta memnuniyeti sağladığı oldukça önemlidir.

Rinoplasti (Burun Estetiği) Ameliyatlarında Başarısızlık Nedenleri

Eskişehir Revizyon Rinoplasti

Başarısız gerçekleşen burun estetiği ameliyatlarında birçok neden vardır. Bunlar;

 • İşlemi gerçekleştiren cerrahın deneyim eksikliği
 • Hastanın istemiş olduğu burun tipini doğru ifade edememesi ya da gerçekçi olmayan bir burun yapısı istemesi
 • Aşırı iddialı hedeflerle hasta beklentisinin çok yükseltilmesi
 • Ameliyat sonrası travmatik durumlar

RİNOPLASTİ AMELİYATI ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Rinoplasti ameliyatlarında bu tarz başarısızlıkları önlemek ya da en aza indirgemek için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Özellikle;

 • Ameliyat öncesi detaylı tetkik ve muayene: İyi bir planlama ile hasta çok detaylı incelenmeli ve ameliyat esnasında dikkat edilmesi gereken alanlara özel olarak çalışılmalı. Özellikle yanlış yapılan kesiler, doğru kıkırdak kullanımının olmaması, burun içerisinde yapılması gereken onarımların iyi yapılmaması gibi nedenler başarısız bir cerrahinin en önemli nedenlerinden olmaktadır. Ameliyat süresinin kısa tutulması gibi beklentilerle cerrahın titiz ve detaylı işlem yapmaması, içe sinilmeyen görünümde detaylı çalışma yapılmaması gibi davranışlar başarısız bir cerrahinin temelini oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki ameliyat süresinden önce işlem sonucu önemlidir. Sürenin kısa tutulması gibi bir yaklaşımla özensiz bir cerrahi başarısızlığın temelini oluşturmaktadır.
 • Tecrübe: Burun estetiği ameliyatlarında tecrübe oldukça önemlidir. İyi bir cerrahi için deneyim süresi genelde 7 ile 10 yıldır. Özellikle revizyon rinoplasti ameliyatlarında cerrahın ne kadar bir revizyon cerrahi yaptığı da oldukça önemlidir. Burun Estetiği ameliyatları özellikle yaşamımız içinde göz önünde olmasından dolayı oldukça zor ameliyatlardır. Burun yapısı estetik açıdan oldukça önemli olduğundan iyi bir cerrah olmanın yanında bakış açısı ile sanatsal dokunuşlar yapabilecek, yapılacak işlemlerin zihinde tasarlanarak ameliyat sonunda ortaya çıkarabilme gibi yeteneklerinin de olması şarttır. Öngörüleri güçlü bir cerrah, burun estetiği ameliyatlarında oldukça önemlidir. Bu özellikler düşünüldüğünde Revizyon Rinoplasti ameliyatları için çok daha fazla bir deneyim ve bakış açısına ihtiyaç vardır.
 • Fonksiyonel yapı; Güzel ve doğal bir görünüm hedeflenirken burnun fonksiyonel yapısı da unutulmamalıdır. Sadece dış görünüşe odaklı bir cerrahi yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olur. İşlemi gerçekleştirecek cerrah burun yapısına şekil verirken burun içinde ki fonksiyonel yapıyı da kusursuz hale getirmeye çalışmalıdır. Nefes alma gibi hayati bir fonksiyonun yetersiz olduğu bir durumda güzellik ikinci planda kalır. Özellikle Revizyon rinoplasti ameliyatlarında en az 1 yıl beklenilmesi şarttır.

 

Revizyon Rinoplasti Neden Yapılır?

Özellikle Revizyon Rinoplasti ameliyatları için pek çok farklı durumlar söz konusu olabilmektedir.

Bunlar için bir liste yapmak gerekirse:

 • İlk ameliyat sonrası düşük burun ucu olması,
 • Zaman içerisinde burun sırtında meydana gelen kemer görünümün olması yani Gaga burun denilen görüntü,
 • İlk ameliyatta burun içerisinden gereğinden fazla kıkırdak çıkarılması ile burun yapısında bozulmaların meydana gelmesi,
 • Zaman içerisinde burunda meydana gelen eğrilik ya da yamulma olması. Burun eğriliğinin önceki ameliyatta yeteri kadar düzeltilmemiş olması,
 • Önceki ameliyatın başarısız olmasıyla ya da çeşitli nedenlerle burun ucunda asimetri meydana gelmesi,
 • Aşırı kalkık burun yapısının olması,
 • Rahat nefes almayı engelleyecek şekilde burun etlerinde büyüme, burun içi tıkanıklığı gibi nedenler.

Yukarıda sayılan bu durumlarda hastalara revizyon cerrahi önerilir. Çok nadir olsa da bu nedenlerin dışında da revizyon cerrahinin gerektiği durumlar da ortaya çıkması mümkündür.

Revizyon Rinoplasti Sonrası Meydana Gelebilecek Riskler Neler?

Rinoplasti Eskişehir

Her ameliyatta olduğu gibi Revizyon Rinoplasti (Burun estetiği) ameliyatları sonrasında da bazı riskler ortaya çıkabilir. Genel olarak bu risklerin görülme oranı düşük olsa da bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tekrarlanan burun kanamaları,
 • Burun ve çevresinde uyuşukluk ve his kaybı,
 • Burun yoluyla nefes almada zorlanmalar,
 • Cerrahi yapılan bölgede izlerin kalması,
 • Asitmerik durumların ortaya çıkması,
 • Renk değişikliği, şişme ve ağrı olması
 • Ameliyat esnasında kullanılan malzemelere karışı alerjinin olması

Yukarıda sayılan risklerin meydana gelmesi cerrahın deneyimine bağlı olarak da azalmakta ya da artmaktadır. Revizyon burun estetiği için doğru bir cerrahla çalışmanın bu risklerinin ortaya çıkmasını en aza indirir ve başarılı bir ameliyat sürecine neden olur.

Sizde ilk burun estetiği ameliyatından memnun değilseniz ve Revizyon Rinoplasti ameliyatı olmak istiyorsanız Op. Dr. Emine Şakalar Klinik hattından randevu alarak bizlere danışabilirsiniz.

Türkiye’nin en güzel şehri Eskişehir’de, Kulak Burun Boğaz hastalıklarına ve Burun estetiği (Rinoplasti) sorunlarınıza tek elden çözüm üretiyoruz.

İletişim

Bize Ulaşın

Language